Archive for the ‘Poezie’ Category

A fi

9 august 2011

Eu sunt savantul înţepenit în fotoliu
Tu eşti prelatul pregătit de rugăciune
El este foşnetul îngheţat în aripă
Ea este cântecul ce desfată privighetoarea
Noi suntem pietonii cu cotul pe masă
Voi sunteţi dealurile încleştate-n distanţă
Ei sunt nădejdile viitoare
Ele sunt neputinţele mele.

Ultima noapte cu Bernoulli

18 februarie 2010

e ora la care se vine străine
doar tu poţi descreţi curburile frunţii
izbind în trecutul meu cu nelinişti absurde
şi păcălind santinele ascunse
la porţi de cetate
neunse şi nepătrunse de nimeni
ca într-o gară străvezie
unde se strâng mulţimi
adiacente de suflete
şi ades acolo înţepenesc
pe când axa lui Bernoulli se ceartă cu lumea
nemaiavând niciun sprijin
cercurile se unduiesc rar
în noapte
când alte aventuri se petrec
pe dinafară de exact
cu pletele tale m-am iubit
pe ascuns
în cercul acela universal şi rece
dătător de viaţă
cu centrul la mine în palmă

Mi se părea

18 februarie 2010

 
într-un alt timp peste timpuri
mi se părea că sunt un marinar
care pleacă urechea la valuri
mi se părea că nimic nu poate să zboare
dacă nu porneşte din palma ta
mi se părea că orga zguduie masa de scris
pitit ecoul mi se părea în inima mea
mi se părea că astrele se privesc între ele
                                         ca nişte suflete
simţind moartea cu limba-i şuierătoare
mi se părea că tot ce am lăsat în urmă
îmi apare în faţă

de ce tremuraţi voi crini
de ce nu mă lăsaţi să adorm cu braţele
                                     în jurul gâtului